Boetes aan schaatsers uitdelen was juridisch fout

BROEK - De schaatsers bij Broek hoeven geen boete te verwachten. Gemeente De Fryske Marren heeft de boetes ingetrokkken.

Alle 14 boetes die vorige week door de gemeente zijn uitgeschreven aan foutparkeerders aan de Swettepoelsterdyk bij Broek worden kwijtgescholden. Uit nader onderzoek blijkt dat het parkeerverbod dat ingesteld is, niet van toepassing is op de berm. Alleen voertuigen die (deels) op de rijbaan geparkeerd stonden, waren daarmee in overtreding. Omdat het onduidelijk is welk voertuig wel en niet met de wielen op het asfalt stond, heeft het college besloten om alle uitgeschreven bekeuringen te schrappen. Discussie over wetgeving Er is breed discussie over de reikwijdte van een parkeerverbod. Dat blijkt wel uit een kort rondje Google. In de Wegenverkeerswet 1994, die nog altijd van kracht is, wordt de berm gerekend als onderdeel van de weg. In het Verdrag van Wenen, sinds 2008 van kracht, valt de berm niet onder de weg. In 2016 is in een zaak rondom een parkeerboete in Maastricht duidelijk geworden dat (volledig) parkeren in de berm daarmee geen overtreding is van het parkeerverbod. Ook effect op Nannewiid Dit nieuwe inzicht heeft ook consequenties voor een aantal uitgeschreven boetes op andere locaties in de gemeente, zoals bij het Nannewiid. Op die locatie is hetzelfde parkeerverbod ingesteld en is op dezelfde wijze gehandhaafd. Daarom heeft het college besloten om ook de vorige week door de gemeente uitgeschreven bekeuringen rondom het Nannewiid kwijt te schelden. Parkeerverbod wel terecht Het college blijft bij haar standpunt dat het parkeerverbod terecht is ingesteld. Bij calamiteiten is het van belang dat hulpdiensten snel en veilig ter plaatsen moeten kunnen komen. De Veiligheidsregio Fryslân heeft ons, net als de andere Friese gemeenten, daar dringend op gewezen. Wij hebben daar invulling aan gegeven door het parkeerverbod in te stellen en daarop te handhaven. Wegslepen van fout geparkeerde voertuigen is alleen mogelijk als er een wegsleepverordening is, en die is er niet. Het inzetten van een verkeersregelaar bleek lastig te realiseren qua bezetting. Voortaan moet het anders Het college gaat aan de slag om het parkeerprobleem bij dit soort situaties voortaan anders op te lossen. Burgemeester Fred Veenstra: “Wij hebben hier bij het bekeuren een juridische fout begaan en zetten dat bij deze recht. En we gaan aan de slag om bij een volgend evenement en schaatsseizoen op een wel correcte wijze te zorgen voor ruimte voor hulpdiensten én goede parkeergelegenheid voor bezoekers en schaatsers.”