Ingezonden brief | Scheve schaats

Joure - Gemeente De Fryske Marren heeft onterecht parkeerboetes uitgedeeld aan schaatsers. Dat stond in de krant.

De Fryske Marren haastte zich om zo snel mogelijk hierover uitleg te geven aan de raadsleden. En hoe? ‘Hoewel we juridisch fout zaten was het parkeerverbod toch terecht. Per mail heb ik hierop geantwoord dat z’n reactie typerend is voor ons gemeentebestuur: onterecht maar toch terecht, juridisch fout maar niet-juridisch niet fout... Zoiets. De boetes zijn weer ingetrokken. Maar is het nou zo moeilijk om toe te geven dat je in dit geval fout zat? Nu heeft het gementebestuur een scheve schaats gereden. Rinze Visser, raadslid NCPN