Fel debat in 't Haske Joure

Joure - De tweede debatavond aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, was een gedenkwaardige avond. Volgens enkelen uit het publiek was de sfeer bij het eerdere debat in Balk wat kleurloos. Van die sfeer was maandag niets meer te merken. Na een goed half uur brandde het vuur in de ogen van politici en publiek.

Op de agenda stonden stellingen over grote recreatieparken, het uitbreiden van agrarische bedrijven, manieren om de winkelkernen aantrekkelijk te houden en subsidie op zonnepanelen voor particulieren. Bij iedere stelling kregen drie politici twintig seconden de tijd om hun standpunt uit te leggen.

Verschil tussen de partijen

De FNP, PvdA en het CDA lieten van zich horen. GroenLinks bleef achter bij dit geweld. De nummer drie op de lijst voelde zich nog niet zo thuis op het podium zoals lijsttrekker Matthijs Sikkes dit wel zou zijn. Die laatste moest verstek laten gaan door persoonlijke omstandigheden. Nieuwkomer Gerard ten Boom van de Burgerpartij was nog debutant op dit bal. Zijn punten sneeuwden snel onder door de meer ervaren raadsleden.

Onderwerpen

Vanuit het publiek kwamen vragen over de Put van Nederhorst voorbij, de Pôle in Lemmer, het centrum van Balk, de Harddraversweg in Joure, het internet in Gaasterland, de brug in Skipsleat Joure, de Albert Heijn in Lemmer en een ombudsman voor Gemeente De Fryske Marren. Twee PvdA-leden hoopten de concurrentie uit te schakelen met een tiental vragenbriefjes in de vragenronde.

Felle discussies

Jeannette Drees-Speelman van D66 liet zich uit de tent lokken door het publiek. Boer Theunis Holtrop uit Delfstrahuizen wilde weten wat haar standpunt was over de veenweide visie. De D66-er kende het dossier niet goed genoeg en wilde geen standpunt innemen. Op een, volgens haar, onfatsoenlijk gestelde vervolgvraag sommeerde ze Holtrop zich te gedragen.

De Partij van de Arbeid had het even later met dezelfde man aan de stok. Dit mondde uit in geschreeuw over en weer. Zijn vrouw Geeske viel hem luidkeels bij. Oud zeer uit voormalig Lemsterland zat het echtpaar nog hoog. Het scherpe vingertje van Geeske Holtrop wees Wietze de Haan op zijn oude standpunten.

Rinze Visser van de NCPN wist luchtigheid te brengen en maakte het publiek een aantal keer aan het lachen. Het meest ervaren raadslid kreeg een vraag uit het publiek over een teruglopend aantal huisartsen in de gemeente. ,,De gemeente kan hier weinig in betekenen’’, zei het op één na oudste raadslid van Nederland. ,,En mijn leeftijd is zodanig dat ik hier geen nieuwe studie naar kan doen.’’

‘Wethouder van verkeer en bomen’

Jos Boerland van de VVD en Luciënne Boelsma van het CDA fietsten overal tussendoor. Haaije de Jong van de ChristenUnie maakte zijn punten duidelijk, zonder scherpe discussies. Behalve over het onderwerp bomenkap.

Een citaat uit de bijbel was voor hem over het ‘Black&Dekker-beleid’ van de gemeente: ‘Voor elke gekapte boom, moet een jonge terug worden geplant’. ‘Een goed citaat’, vond De Jong. ,,Maar er wordt niet voor elke boom een nieuwe terug geplant.’’ De discussie leverde uiteindelijk Jos Boerland van de VVD de titel ‘wethouder van verkeer en bomen’ op.

Oproerkraaier

De verkiezingsposter van de PvdA riep vragen op. ‘Is het een oproerkraaier, of kraait er geen haan naar?’ was de vraag uit het publiek. Wietze de Haan gaf lachend antwoord. ,,De haan staat voor een nieuwe dage raad en een hoopvolle socialistische toekomst’’, antwoordde de lijsttrekker. ,,Nee, ík heb niet gezegd dat het met mijn achternaam te maken heeft.’’

De verkiezingsborden deden meer stof opwaaien. Jan Volbeda deed zijn eigen standpunt over de borden in twee minuten teniet. ,,Schaf die sandwichborden af. Dat is beter voor het milieu. Partijen hebben tegenwoordig genoeg mogelijkheden om zich online te laten zien.’’ Debatleider Gerard van der Veer: ,,En haalt u de borden nu ook weer weg?’’ Volbeda: ,,Nou, ze hangen nog maar een week.’’

Slotdebat

Woensdagavond vindt het slotdebat plaats in het Zalencentrum in Sint Nicolaasga. Dit is live te volgen via de Facebookpagina van de gemeente De Fryske Marren. Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Brenda van Olphen