Actiegroepen verenigen zich: "Uitstel Lelystad Airport lost problemen niet op”

REGIO - Na het besluit van minister Van Nieuwenhuizen om de opening van Lelystad Airport met maar een jaar uit te stellen, hebben lokale bewonersorganisaties uit zes provincies rond de luchthaven zich verenigd in de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL).

In een gezamenlijke verklaring verwoorden ze hun gemeenschappelijk doel: Lelystad Airport mag pas open als alle laagvliegroutes van tafel zijn en er daadwerkelijk acceptabele, veilige en hinderarme routes zijn ontwikkeld voor het vliegverkeer vanaf en tot aan de start- en landingsbaan. Mens, gezondheid en leefmilieu verdienen de hoogste prioriteit. De afgelopen maanden zijn op vele plaatsen in Gelderland, Overijssel, Friesland, Drenthe en Noord-Holland burgers in actiegroepen bijeengekomen om laag vliegen een halt toe te roepen. Het koepelverband SATL is in het leven geroepen om doelen en belangen af te stemmen, om kennis en ideeën uit te wisselen en om een groter blok te vormen. De actiegroepen vergaderen maandelijks.