Fryslân komt met kennis-vouchers voor MKB

Leeuwarden - Vanaf 20 maart 2018 kunnen ondernemers een subsidieaanvraag indienen voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige of deelname aan opleidingen, trainingen, seminars of cursussen.

De provincie Fryslân heeft zojuist – dinsdagmiddag 20 maart - tijdens de Business Contact Days Noord de voucherregeling MKB-Fryslân gelanceerd. Dit is een  laagdrempelige subsidieregeling voor het midden midden- en kleinbedrijf. Bedrijven kunnen er kennis mee inkopen. Het gaat dan bijvoorbeeld over export, circulaire economie, innovatie en personeelsbeleid. De eerste Voucher kreeg Tinka de Jong van Vriesia Glas uit Sneek uit handen van gedeputeerde Sander de Rouwe.

 

Sander de Rouwe: “Met deze regeling willen we ondernemers stimuleren om aan hun kennis te werken of kennis in huis te halen. De regeling is laagdrempelig. Zo kunnen we zoveel mogelijk MKB-ers over de streep krijgen om zich verder te ontwikkelen. Sparren over de vouchers kan met de adviseurs van YnBusiness, die graag meedenken.”

 

De regeling is bedoeld zodat MKB-ers hun kennis kunnen vergroten op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategisch personeelsbeleid. De helft van de kosten is subsidiabel. Er is een apart budget voor projecten gericht op strategisch personeelsbeleid. De subsidie bedraagt maximaal € 2500,-. Bedrijven kunnen die aanvragen via de SNN, het samenwerkingsverband van de noordelijke provincies. Voor 2018, 2019 en 2020 is in totaal € 2,7 miljoen subsidie beschikbaar voor deze regeling.