Foute telling gemeenteraadsverkiezingen kost GroenLinks zetel

De voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn gecorrigeerd. Bij de controle van de processen-verbaal bleek dat er nog een wijziging in de voorlopige uitslag moet worden aangebracht.

De juiste voorlopige uitslagen zorgen bij twee partijen voor een verschuiving in het aantal zetels. De FNP krijgt niet 6, maar 7 zetels en GroenLinks krijgt 2 zetels in plaats van 3.

Verschuiving in aantal zetels


De oorzaak van de wijziging is dat de uitslag van één stembureau (Doarpshûs Nijemirdum) in eerste instantie niet goed is verwerkt. Er zijn daarbij te weinig stemmen voor het CDA en FNP ingevoerd. In de voorlopige einduitslag heeft dit dus gevolgen voor de FNP en GROENLINKS.

 

Voorlopige uitslagen


Van de 40.650 stemgerechtigde inwoners van gemeente De Fryske Marren hebben totaal 23.385 personen een stembiljet in de bus gedaan. Het opkomstpercentage is daarmee 57,53%. In 2013 was het opkomstpercentage 52,01%. In De Fryske Marren komt het CDA als grootste partij uit de bus, gevolgd door de FNP.

 
Voorlopige voorkeursstemmen


Geeske Homma Visser (CDA, plaats 9) uit Bakhuizen en Marc van Niekerk – Thie (VVD, plaats 5) uit Lemmer komen met voorkeursstemmen in de nieuwe gemeenteraad. Geeske Homma Visser haalde 226 stemmen. Haar plaats gaat ten koste van Geeske Holtrop – Hoekstra. Marc van Niekerk – Thie haalde 206 stemmen. Daardoor kan Olaf Storms geen zetel innemen in de gemeenteraad.

 

Uitslag referendum

 

Inwoners van De Fryske Marren konden gisteren ook hun mening geven tijdens het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In totaal hebben 11.019 (51,57%) inwoners voor en 10.349 (48,43%) tegen het wetsvoorstel gestemd.