Meerderheid voor BIZ in Joure

JOURE - De WIH Joure heeft gemeente De Fryske Marren gevraagd een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het Kernwinkelgebied Joure in te stellen. Eind 2017 is hiervoor een eerste stemronde gehouden. Bij die stemming werden binnen de stemperiode net niet voldoende stemmen uitgebracht.

De WIH vroeg de gemeente daarom om een tweede stemronde te houden. In deze stemronde zijn ruim voldoende stemmen op tijd uitgebracht. En de uitgebrachte stemmen waren in 4 van de 5 gevallen voorstander van de regeling. Er is daarmee voldoende draagvlak om de BIZ in te stellen.

Uitslag

91 van de 127 stembiljetten zijn op tijd ontvangen. 72% van de stemgerechtigden heeft een geldige stem uitgebracht. Er waren 72 stemmen voor (79%), 17 stemmen tegen (18%) en 2 blanco stemmen. De voor-stemmers vertegenwoordigen een hogere WOZ-waarde dan de tegen-stemmers. Hiermee is gebleken dat op basis van het aantal tijdig uitgebrachte stemmen er voldoende draagvlak is voor een bedrijveninvesteringszone in het Kernwinkelgebied Joure.

Binnen een BIZ zone wordt bij ondernemers extra belasting geheven. Deze belasting wordt als subsidie uitgekeerd en kan gebruikt worden voor activiteiten die zijn benoemd in een door de ondernemers opgesteld vijfjarenplan.