Gezamenlijke aanpak zorgaanbieders voor spoedzorg ouderen

JOURE - Friese zorgaanbieders slaan de handen ineen om het maatschappelijke probleem rondom spoedzorg van ouderen op te lossen. Door een gezamenlijke website te ontwikkelen kunnen huisartsen en ziekenhuizen zien waar spoedopvangplaatsen voor herstelzorg beschikbaar zijn.

Daarmee worden onnodig lange ziekenhuisopnames voor ouderen beperkt en snelle doorstroming bevorderd. Huisartsen, Dokterswacht Friesland en ziekenhuizen kunnen door dit initiatief 24 uur per dag, 7 dagen per week, zien waar de kwetsbare patiënt meteen terecht kan. De website www.herstelzorg.frl gaat op 9 april aanstaande officieel van start. Betrokken zorgaanbieders zijn onder andere Zorggroep Hof en Hiem, Zorggroep Sint Maarten en Patyna. De Friese huisartsenvereniging ondersteunt dit initiatief.

Met name door de recente griepepidemie wordt pijnlijk duidelijk wat de effecten zijn van het snel doorvoeren van de afbouw van verzorgingshuizen. Ouderen worden in de nieuwe situatie geacht langer zelfstandig thuis te wonen. Voor de eerste spoedzorg stuurt een huisarts een oudere vaak door naar het ziekenhuis. In de regel bezetten zij vervolgens langer dan noodzakelijk een (duur) ziekenhuisbed, waardoor doorstroom in het ziekenhuis stokt. In veel gevallen zijn de ouderen met een tijdelijke opname beter op hun plek in een ouderenzorginstelling. Tot op heden ontbrak in Fryslân het centraal overzicht van beschikbare plaatsen.