Gemeente verbetert diensten voor kleurenblinden

JOURE - Gemeente De Fryske Marren wil haar diensten verbeteren voor kleurenblinden. Ongeveer 8 procent van de mannen en een half procent van de vrouwen heeft een vorm van kleurenblindheid. Dat zijn een paar duizend inwoners van De Fryske Marren.

Deze inwoners lopen soms tegen problemen aan in de dienstverlening en communicatie van de gemeente. Zonder dat het opvalt zijn veel zaken rondom kleurgebruik geregeld. In het verkeer bijvoorbeeld zijn verkeersborden de afgelopen jaren aangepast. En ook voor overheidswebsites zijn dankzij de zogenaamde webrichtlijnen afspraken gemaakt over kleurgebruik en contrast. Maar die afspraken zijn er niet voor bijvoorbeeld drukwerk, gemeentelijke gebouwen en glasbakken. Dankzij de tip van een inwoner is de afvalkalender van 2018 op details aangepast en zo beter leesbaar voor kleurenblinden geworden.

Klankbordgroep

Gemeente De Fryske Marren wil daarom een klankbordgroep oprichten met inwoners die kleurenblind zijn. Deze klankbordgroep kan hen gevraagd en ongevraagd adviseren over de dagelijkse problemen waar mensen met kleurenblindheid tegenaan lopen. Aanmelden of voor meer informatie verkrijgen hierover kan via communicatie@defryskemarren.nl. Vermeld hierbij de persoonlijke gegevens en de vorm van kleurenblindheid. Bellen kan ook met Jan van der Veen via 14 05 14.