Meer informatieborden mogelijk langs vaarwegen

Fryslân - Langs vaarwegen kunnen voortaan meer borden komen die pleziervaarders wijzen op restaurants, bezienswaardigheden of overnachtingsmogelijkheden.

Het autoverkeer kent zulke borden al. Ook zijn digitale informatieborden langs vaarwegen mogelijk. De nieuwe nota Beheerbeleid voor provinciale vaarwegen staat dit in het vervolg toe, hebben Gedeputeerde Staten besloten.