Loket voor spoedzorg ouderen

DFM - Een speciaal loket voor spoedzorg in Zuid Friesland voorkomt dat ouderen in ziekenhuis Tjongerschans terecht komen, terwijl ze eigenlijk andere hulp nodig hebben dan ziekenhuiszorg. Het loket waar 24 uur per dag en zeven dagen in de week iemand zit voor de doorverwijzing van kwetsbare ouderen, is een initiatief van ziekenhuis Tjongerschans, de huisartsen in de regio, Dokterswacht Friesland en de instellingen Meriant, Hof en Hiem en Zorggroep Sint Maarten.

Doordat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, gebeurt het vaker dat zich in de nacht of in het weekeinde thuis problemen voordoen, bijvoorbeeld door vallen, benauwdheid of dat een mantelzorger de hulp even niet meer aankan. Ouderen hebben daardoor tijdelijk en acuut extra zorg nodig. Omdat instellingen in nacht en weekeinde lastig te bereiken zijn, stuurt de huisarts zijn patiënt na verschillende pogingen vaak door naar het ziekenhuis, waar vervolgens bedden worden bezet die niet meer beschikbaar zijn voor andere spoedzorg.

Goede initiatieven

In Friesland zijn er verschillende goede initiatieven om huisartsen in nacht en weekeinde te ontlasten en de spoedzorg voor ouderen te verbeteren. Zo is er voor heel Friesland een website waar huisartsen direct kunnen zien in welke instellingen plaatsen beschikbaar zijn, waar ouderen terecht kunnen die acuut extra zorg nodig.

Daarnaast is door partijen in Zuid Friesland het initiatief genomen een loket voor spoedzorg te starten. Daar krijgt de huisarts dag en nacht direct iemand aan de lijn die weet waar op dat moment plek is en of er ook voldoende personeel beschikbaar is om direct iemand op te nemen en te verzorgen. Samen met de huisarts wordt gekeken wat iemand nodig heeft. Is dat eenvoudige zorg, zware zorg of bijvoorbeeld stervensbegeleiding, zodat de zieke oudere ook gelijk op de juiste plek terecht komt.

Het loket krijgt dagelijks gegevens over de open plaatsen en de beschikbaarheid van personeel. Er zijn directe relaties met de wijkzorg, waardoor vaak voor de nacht nog een oplossing gevonden kan worden en opname de volgende dag mogelijk is. Voor de oudere is dit beter, omdat een opname in de nacht vaak extra ingrijpend is. De patiënt kan zelf een voorkeur voor een opname aangeven. Lukt het daar niet, dan gaat de patiënt naar het dichtstbijzijnde huis waar wel plaats is.

Tevreden huisartsen

Lemster huisarts Karin Groeneveld is blij met het loket: ,,In de regio Heerenveen zijn we met alle berokken partijen al geruime tijd bezig om de problematiek van de kwetsbare ouderen in de avond, nacht en weekeinden goed te regelen. Een overzicht van beschikbare bedden voor eerstelijns zorg helpt, maar is niet voldoende. Voor een huisarts is het lastig om voor een patiënt die hij niet goed kent, te kunnen inschatten welk soort bed de juiste keus zou zijn. Het helpt wanneer er één centraal telefoonnummer is met aan de andere kant iemand met kennis van zaken die kan meedenken over wat de beste mogelijkheid is in een acute situatie en die de zaken ook kan regelen.’’

‘‘Zo zou het ook kunnen zijn dat het probleem op te lossen is met tijdelijke inzet van extra thuiszorg om bijvoorbeeld het weekend te overbruggen. Vanuit dit centrale nummer is dan ook te regelen dat deze inzet er komt, zodat de huisarts dit niet zelf hoeft te doen in een werkgebied dat hij totaal niet kent.’’ Het scheelt de arts kostbare tijd en de oudere krijgt snel de zorg die het beste bij hem of haar past.

Griepgolf

Deze gezamenlijke aanpak werpt vruchten af. Zo kwam ziekenhuis Tjongerschans, ondanks de griepgolf die veel ouderen en zorgpersoneel trof, niet in problemen doordat het overvol lag met zieke ouderen. Al voor binnenkomst werden de ouderen naar de goede plek verwezen.

Het loket met het telefoonnummer 088-2444203 en de website zijn onderdelen van ‘eerstelijns verblijf’ en vormen een antwoord op de ontwikkeling waarbij ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Deze eerstelijns opvang wordt sinds vorig jaar ook vergoed.