Bewoners recreantenwoningen krijgen dwangsom 15.000 euro van gemeente

DFM - Gemeente De Fryske Marren heeft eigenaren en huurders van 107 recreatiewoningen in beeld die wonen in hun recreatiewoning. De gemeente heeft een flink aantal van hen een dwangsom opgelegd van ieder 15.000 euro. Zowel de huurder als de verhuurder moet het bedrag betalen.

Het is niet toegestaan om in een recreatiewoning te wonen. Ook niet als de bewoning tijdelijk van aard is. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. De parken en woningen zijn aangelegd als recreatiegebieden en niet geschikt als ‘woonwijk’. Zaken als afvalinzameling, verlichting, wegen zijn daar niet op ingericht.

Dinsdag viel de brief ook op de mat bij bewoners van de hoven aan de Wredehof, Vriehof, Frank en Vrijhof en De Bongerd in Rohel. De bewoners werden tot op heden altijd gedoogd door de gemeente. In 1995 is voor de toenmalige recreatiewoningen een gedoogbeleid opgesteld. Voor de nieuwe bewoners geldt deze niet ,,De gemeente staat in haar recht, maar je moet het ook recht doen’’, zegt bewoner Jan Stoelwinder. ,,Dit gaat veel te rigoureus.’’ Hij heeft sinds eind 2014 een eigen plekje op het terrein aan de Wredehof. Hij maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. ,,Je hebt niet zomaar een huurwoning. Je moet voor een huis in Joure minstens drie jaar op de wachtlijst staan.’’

Stoelwinder probeert samen met omwonenden tot een oplossing te komen met de gemeente. Zelf zou hij het liefste zien dat het park permanent bewoond wordt. ,,Je krijgt dan dat mensen de paden weer opknappen, de bestrating verhogen en het huisje onderhouden. Maar nu durft niemand door te pakken. ‘’

Tot die tijd ervaren de bewoners intimidatie van de gemeente. Behalve de fikse dwangsom, is een controleur actief. ,,’s Ochtends tussen vijf en zes uur loopt hier een man rond die de kentekens noteert en kijkt of de gordijnen dicht zijn. De mensen zijn bang.’’ Stoelwinder geeft toe dat niet alle tijdelijke bewoners zuivere koffie zijn. ,,Momenteel is er wat reboelje her en der op de hoven door verschillende oorzaken, maar ik kan niet bedenken wat je in Nederland moet doen om een dwangsom van 15000 euro te krijgen.’’

De dwangsom is volgens de gemeente De Fryske Marren een middel om enige druk op de situatie te leggen. ,,Uit de praktijk blijkt dat overtreding van regels zonder bestraffing niet werkt’’, zegt Jan van der Veen, communicatiemedewerker gemeente De Fryske Marren. ,,Maar voor de duidelijkheid, de dwangsom wordt nu opgelegd, maar pas in rekening gebracht als een overtreder geen gehoor geeft aan het besluit en onrechtmatig een recreatiewoning blijft bewonen. En daarbij geldt dat wij bij zo’n besluit altijd rekening houden met de persoonlijke omstandigheden.’’