Concert Lemster Mannenkoor in Park Herema State in Joure

JOURE/LEMMER - Het Lemster Mannenkoor houdt op 20 april bij goed weer een openluchtconcert vanaf het theaterpodium in Park Herema State in Joure. Het concert begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur.

Het koor staat onder leiding van dirigent Feike van Tuinen en de orgelbegeleiding is van Jan Kroeske. Er zal bij dit concert medewerking worden verleend door het koperkwintet Andries Kramer.

De Friese cultuur is één van de hoofdthema’s van het Lemster Mannenkoor. Friestalige liederen die mede kleur geven aan de eigenheid van Fryslân. Tot voor enkele jaren verstrekte de gemeente een jaarlijkse subsidie uit de speciale gemeentelijke pot voor culturele doeleinden. Thans is dit als gevolg van noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen niet meer het geval. Gemeente De Fryske Marren verstrekt echter wél projectsubsidies, zoals bijvoorbeeld vorig jaar voor het concert met de Josti Band en het Culturele Hoofdstad project ‘Wat zag de Lemster Toer?’. Verder ervaart het Lemster Mannenkoor altijd veel goodwill vanuit de bevolking tijdens de jaarlijkse appelactie ter financiële ondersteuning van de verenigingskas hetgeen zij als koor uiteraard bijzonder op prijs stellen.

Bij goed weer willen de mannen dit dan ook onderstrepen middels een contra-prestatie in de vorm van een gratis openluchtconcert voor de Mienskip.