Foto | Skûtsjes in de mist

LANGWEER - Op de redactie kwam deze foto met mooie woorden binnen van Jan Sibbel uit Langweer.

Als schimmen schuiven skûtsjes

over het mistige meer.

Zondagmorgen

stil schaakspel van zeilen,

hoogmis van water en wind.

Heeft u ook een mooie foto die u met de lezers wilt delen? Stuur deze in voor de rubriek ‘Foto van de week’. Uw foto kunt u mailen naar jou@ndcmediagroep.nl of naar zfr@ndcmediagroep.nl. Vermeld hierbij uw naam, woonplaats en waar de foto is gemaakt.