Formatie De Fryske Marren van start

DFM - De formatie van een nieuwe coalitie in De Fryske Marren is begonnen.

Onder leiding van formateur Wendy Zuidema-Haans zijn beoogde coalitiepartijen CDA, FNP en VVD vol vertrouwen op een vernieuwende manier met elkaar in gesprek gegaan. Het is de intentie van de partijen om al in de eerste helft van mei een coalitieakkoord klaar te hebben.

De coalitievorming en de totstandkoming van het coalitieakkoord gebeuren op een voor De Fryske Marren nieuwe manier. De fracties van de beoogde coalitiepartijen houden per thema onderhandelingsgesprekken, aan zogenaamde thematafels. De thema’s zijn Minsken, Wurk, Omjouwing en Finânsjes & Bestoerlike fernijing. Aan een hoofdtafel met onder meer de fractievoorzitters van de coalitiepartijen vinden de zwaardere onderhandelingen en besluitvorming plaats.

Input vanuit de lokale samenleving is wat de beoogde coalitiepartijen betreft van harte welkom in dit proces. Inwoners kunnen hun bijdrage leveren via griffie@defryskemarren.nl. De eerste bijdrage is bij de start van de gesprekken al overhandigd door de heer Johan Heegsma, namens het Cultuurplein De Fryske Marren.

De formatie wordt begeleid door Wendy Zuidema-Haans. Zij start binnenkort als manager water en directielid bij Wetterskip Fryslân. Daarnaast was zij tot voor kort namens het CDA lid van Provinciale Staten van Provincie Fryslân.