Lemster Mannenkoor trad op in Park Herema State in Joure

JOURE - Het Lemster Mannenkoor gaf 20 april een openluchtconcert vanaf het theaterpodium in Park Herema State in Joure. De publieke belangstelling was groot.

Het koor staat onder leiding van sdirigent Feike van Tuinen en de orgelbegeleiding is van Jan Kroeske. Bij dit concert werd medewerking verleend door het koperkwintet Andries Kramer.