Meer biodiversiteit in Fryslân en Europa

Leeuwarden - Een nieuwe impuls voor de biodiversiteit in Fryslân en daarbuiten. De provincie krijgt € 330.000 van Brussel om te zorgen voor een rijker bodemleven en er meer planten- en diersoorten komen.

Ook moet beleid hiervoor meer verankerd worden. Fryslân is de leider van een project waarbij zeven Europese regio’s samenwerken. De provincie beheert de totale pot van € 1.5 miljoen. Dat Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa is heeft meegespeeld bij de toekenning van het geld.

Gedeputeerde Johannes Kramer is blij: “It is in erkenning troch Europa dat wy yn Fryslân op it goeie paad binne en in foarbyldrol ferfulle. It is prachtich dat wy dit mienskiplike projekt liede meie.” 

De provincie stimuleert natuur-inclusieve landbouw. Biodiversiteit is daarbij belangrijk. Hoe meer verschillende planten, kruiden en bloemen in een weiland, hoe meer bijen en insecten. Dit is goed voor de bodem en voor weidevogels als de grutto. Zij kunnen niet leven zonder insecten en wormen. 

Economie


De provincie werkt onder andere samen met de ‘Stichting Living Lab’ en ‘Kening fan‘e Greide’. Om biodiversiteit hoger op de politieke agenda te zetten maakt de provincie gebruik van de inzichten van ‘Living Lab’. Zij werken aan een natuur-inclusieve landbouw waar het verbinden van economie en natuur centraal staan. Dit moet tot nieuwe verdienmodellen leiden. De provincie wil graag leren van de agrarische gebiedscollectieven in Fryslân en de zeven Europese partnerregio’s. 

 

LF2018-projecten die draaien om biodiveristeit zijn onder andere Kening fan ’e Greide, Silence of the Bees, Connecting Flowers, Meadow Animal en Birds & Brass.