Column Knooppunt Joure | Het einde komt in zicht, maar we zijn er nog niet!

Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 18: Het einde komt in zicht, maar we zijn er nog niet!

Veel mensen hebben het idee dat het werk al grotendeels gereed is, maar er gebeurt nog veel in korte tijd. Zo zijn we volop bezig met het afronden van het Haskerveldviaduct. Inmiddels rijdt het eerste verkeer vanuit Heerenveen richting Joure onder het nieuwe viaduct door. Wanneer al het verkeer onder het nieuwe viaduct rijdt, kan de tijdelijke lus van de A7 verwijderd worden. Als het verkeer over het Haskerveldviaduct rijdt, kunnen we verder met de afrondende werkzaamheden aan het viaduct verlengde Geert Knolweg.

Daarnaast proberen we de hinder en het omrijden van verkeer dat gebruik maakt van de Geert Knolweg te beperken. We onderzoeken mogelijkheden om een tijdelijke verbinding aan te leggen, zodat we de minirotonde kunnen bouwen aan de kant van Joure. Op deze manier kan het verkeer, ook de bus, gebruik maken van deze verbinding en blijft de bereikbaarheid van de omliggende bedrijven en het centrum gewaarborgd. We maken continue afwegingen tussen veiligheid, hinder en overlast.

Op korte termijn gaan we de gehele weg vanaf Heerenveen tot de brug over de Skarsterrien van definitief asfalt en markering voorzien. Dat betekent dat er een aantal nachtelijke afsluitingen en omleidingen zullen zijn. Tijdens deze nachtelijke afsluitingen zullen we ook afrondende werkzaamheden uitvoeren, zoals het plaatsen van bebording en het afwerken van bermen.

De sloop van de oude onderdoorgang Hollandiastraat ligt tot op heden stil. Er is schade ontstaan aan een aantal nabijgelegen woningen, waardoor we de sloop stil hebben gelegd. Op dit moment onderzoeken we met het sloopbedrijf en de opdrachtgever hoe we verder gaan. Op de Kûfurd wordt nog gewerkt aan het aanbrengen van de natuurvriendelijke oevers.

We zijn destijds begonnen met het zand te halen uit de Langwarder Wielen en gaan eindigen met het afwerken van de bermen. Wat een project en wat is er enorm veel gebeurd. Ik kijk er met trots en veel plezier op terug, op naar de afronding!

Mente Bonestroo, omgevingsmanager Gebr. Van der Lee