Overzicht lokale herdenkingen 4 mei

Joure - De Nationale Herdenking is op vrijdagavond 4 mei, waarbij de Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook in gemeente De Fryske Marren vindt op diverse plaatsen een herdenking en/of stille tocht plaats, georganiseerd door lokale herdenkingscomités.

Joure

Om 19.20 uur verzamelen in de Torenstraat te Joure (opstellen ter hoogte van het parkeerplein én achter de gereedstaande tamboers). Vervolgens stille tocht richting park Herema State. Om 20.00 uur vindt na het in acht nemen van twee minuten stilte de herdenking en kranslegging plaats. Naast het voordragen van gedichten door kinderen n.a.v. de gedichtenwedstrijd rond het thema ’wij vergeten niet…’ worden er kransen gelegd door scholen en diverse instellingen. Burgemeester Fred Veenstra en raadslid Gerda de Vries zijn bij deze herdenking aanwezig en burgemeester Veenstra houdt een toespraak. Muzikale omlijsting: de Jouster Fanfare. Algehele organisatie: Stichting Nationale Herdenking Joure / Nieuwe Stijl. NB: Op vrijdagavond 4 mei / aansluitend om 20.45 uur is er een gratis herdenkingsconcert in de St. Mattheüskerk te Joure. Kijk hier voor meer informatie.

Ouwsterhaule

In de kom van Ouwsterhaule vindt van 19.30 tot 20.15 uur nabij de kerk en het monument van Jetze Veldstra, de jaarlijkse dodenherdenking van de Ouwster-Trijegeaën plaats. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door muziekvereniging Excelsior. OBS Trijegeaster honk, die sinds het jaar 2000 het monument van Jetze Veldstra heeft geadopteerd, verzorgt de kranslegging. Raadslid Sytze Holtrop is bij de herdenking aanwezig.

Rottum

Om 19.45 uur verzamelen bij het Dorpshuis. 19.50 uur stille tocht naar het graf van de heer Renkema op de begraafplaats aan de Binnendijk te Rottum, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Leerlingen van basisschool De Ynset leveren hieraan een bijdrage. Raadslid Ria Derks is hierbij aanwezig.

Scharsterbrug

Om 19.40 uur begint bij de Nederlands Hervormde Kerk een stille tocht naar het gedenkteken bij de brug in de Hollandiastraat, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Marc van Niekerk-Thie is bij deze herdenking aanwezig.

Sintjohannesga / Rotsterhaule

Om 19.15 uur samenkomst op de parkeerplaats van De Grie (achter de sporthal) in Sintjohannesga. Vanaf daar gaat de stoet richting de begraafplaats naar het oorlogsmonument voor Richard Jung, waar ook de herdenking plaatsvindt. Na de herdenking is er bij De Grie mogelijkheid om na te praten. Raadslid Jan van Zanden is bij deze herdenking aanwezig.

Sint Nicolaasga

Om 19.30 uur verzamelen bij het Zalencentrum. Vervolgens 19.40 uur stille tocht naar het monument, waar tussen 19.45 en 20.00 uur Crescendo enkele muziekstukken speelt, gevolgd door een aantal sprekers. Om 20.00 uur vindt de herdenking plaats. Na de herdenking gaat de stoet terug naar het Zalencentrum. Raadslid Ivo de Wolff is bij deze herdenking aanwezig.

Terherne

Om 19.30 uur afvaart bij de Harbour Club Terherne aan de Buorren, naar het monument bij de oude sluis. De herdenking vindt om 20.00 uur plaats. Het monument bij de sluis is geadopteerd door de schoolkinderen van basisschool It Kampke en groep 7-8 draagt een zelf geschreven gedicht voor. Raadslid Annemiek Vonk is bij deze herdenking aanwezig.

Thema 2018 ‘Jaar van Verzet’

Vrijheid is een veelzijdig begrip. Daarom stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei iedere vijf jaar een thema vast om richting te geven aan herdenken en vieren. Van 2016 tot en met 2020 is dit thema ‘Geef vrijheid door’. Het Nationaal Comité werkt het thema verder uit in vijf jaarthema’s. 2018 is het Jaar van Verzet. Op www.4en5mei.nl vindt u meer informatie over de Nationale Herdenking.