Lintjesregen in De Fryske Marren

JOURE - Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning ontvingen zeven inwoners van gemeente De Fryske Marren op donderdag 26 april een koninklijke onderscheiding. In het bijzijn van familieleden, kennissen en vrienden reikte burgemeester Fred Veenstra de versierselen uit in de raadzaal van het gemeentehuis in Joure.

Tijdens de algemene gelegenheid, de zogenoemde Lintjesregen, ontvangen de volgende personen een koninklijke onderscheiding:

Koren en kerkelijk werker

Truus Boomsma- van der Meer uit Lemmer (18 april 1942) heeft veel vrijwillige activiteiten gedaan die in relatie staan tot de kerk. Zo is ze voorzitter van Christelijk Gemengd Koor De Lofstem geweest. Ze was voorzitter van de NCVB, de Nederlandse Christen Vrouwen Bond en ouderling en scriba bij Protestantse Gemeente Op ‘e Noed. Daarnaast heeft ze deel uitgemaakt van het Breed Moderamen Classis Heerenveen, was ze voorzitter van de Passage afdeling Lemsterland en kerkelijk werker bij Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke. Tot slot is ze pastor geweest bij de Hervormde Gemeente Zwartsluis en doet ze nog altijd de voorbereidingen voor bezoek aan ouderen.

Sportman

IJme Dikkerboom uit Sintjohannesga (18 mei 1944) is trainer/leider geweest van het dorps/buurtteam bij de zeskamp. Ook heeft hij ruim 20 jaar in het bestuur van IJsclub Eensgezindheid gezeten. Hij is voorzitter, speler en grimeur geweest bij toneelvereniging de Reidkraach en heeft vele jaren voor Sinterklaas gespeeld. Hij is vele jaren actief geweest als leider en trainer van het dameselftal en later als clubscheidsrechter bij voetbalvereniging D.W.P Sintjohannesga. Tot op heden is de heer Dikkerboom de drijvende kracht achter de maandelijkse bingo in Sintjohannesga.

Kerkenraad en ouderling

Janny Poorte – Bakker uit Oudemirdum (31 maart 1948) is actief geweest met vrijwillige activiteiten die in relatie staan tot de kerk. Zo is ze scriba bij de Protestantse Gemeente Echtenerbrug/Oosterzee geweest. Janny Poorte was voorzitter van de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel, lid van de Liturgiecommissie en ze was ouderling. Tot op heden is ze actief lid van de Bazaarcommissie De Fontein. Ook is ze nog één avond per week actief als mantelzorger.

Passie voor toneel

Kitty IJsselmuiden – Popma uit Joure (7 mei 1945) is actief vrijwilligster in de toneelwereld. Vanaf de oprichting van de Stichting SBTS zit ze als afgevaardigde van de toneel-uitleen in het bestuur. Ook is ze als grime/kledingmedewerker actief geweest bij Stichting Sinterklaassprookje Skarsterlân, Westermar Toneel, Fryske Krite De Jouwer, Het Vlecke Toneel en bij Showband Con Spirito.

Actief bij toneelvereniging

Paul IJsselmuiden uit Joure (11 juni 1942) is actief vrijwilliger in de toneelwereld. Zo is bijna 20 jaar bestuurslid bij de Stichting SBTS geweest en doet hij sinds 2016 het beheer van het gebouw waarin de Stichting SBTS gevestigd is. Ook is hij als decorontwerper en -bouwer en licht- en geluidsman actief geweest bij Stichting Sinterklaassprookje Skarsterlân, Westermar Toneel, Fryske Krite De Jouwer en Het Vlecke Toneel.

Politiek actief

Marten Speerstra uit Lemmer (14 februari 1949) is op vele fronten als vrijwilliger actief geweest. Zo was hij bestuurslid en voorzitter van CDA Lemsterland en zat hij in de steunfractie van het CDA gemeenteraad Lemsterland. Ook was hij raadslid bij de gemeente Lemsterland en bestuurslid van het CDA Fryslân. Hij was bestuurslid en voorzitter van IJsvereniging Lemmer en lid van het dagelijks bestuur Wetterskip Boarn en Klif. Tot op heden is hij nog actief als secretaris bij de Stichting Iepenwacht, rondleider en voorzitter van de vrijwilligersraad bezoekerscentrum Ir. Woudagemaal en bestuurslid van het Wetterskip Fryslân. Daarnaast is hij vrijwilliger en bouwer van onderkomens voor de Stichting Bulamu Kinderdorp in Nederland en Oeganda.

Hobbe van Baerdt Tsjerke

Albert Holtrop uit Joure (28 juni 1962) is geruime tijd actief geweest als bestuurslid van de Ondernemersvereniging Skarsterlân. Ook was hij bestuurslid van de Stichting Friese Ballonfeesten en is hij vanuit zijn eigen bedrijf actief geweest als bestuurslid voor de landelijke branchevereniging D.W.S. van dak- en gevelwandbedrijven. Tot op heden is hij penningmeester van de Stichting Startpunt en zet hij zich als bestuurslid in voor de Stichting Behoud Hobbe van Baerdt Tsjerke Joure.

Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.