Formatieoverleg College DFM in volle gang

Joure - Het formatieoverleg tussen CDA, FNP en VVD is in volle gang. De vier Thematafels hebben afgelopen week hun input geleverd aan de Hoofdtafel.

Twee maatschappelijke organisaties hebben apart hun bijdrage aangeleverd welke ook zijn besproken. Op maandag 30 april zijn alle uitkomsten van de Thematafels voor een eerste keer in zijn geheel besproken. Dit vraagt op specifieke onderdelen nog een nadere uitwerking op basis van aanvullende informatie. Op woensdag 9 mei komt de Hoofdtafel weer bij elkaar voor vervolgoverleg.