Langweerders schrijven boekje over toekomst eigen dorp

LANGWEER - Voor Langweer is de recreatie van levensbelang. Maar niet alles hoeft daar voor te wijken. De inwoners willen ook een vitaal en prettig woonklimaat. Dat is de mening van een groepje Langweerders, verenigd in Sociëteit 1777. In een boekje getiteld ‘Hup Iedereen’, doet de sociëteit een aantal voorstellen om het recreatieklimaat in het watersportdorp te verbeteren met behoud van belangrijke waarden als natuur en landschap.

Eerder opperde de gemeente De Fryske Marren de gedachte om de recreatiegebieden een eigen gezicht te geven. De sociëteit steunt deze visie en vindt dat het profiel van Langweer zou moeten verschuiven van ‘voor elk wat wils’ naar meer voorzieningen voor senioren en sportieve gezinnen/stellen. Dit zijn twee doelgroepen die de komende jaren stabiel blijven en zelfs groeien. Het zijn recreanten die kwaliteit waarderen en daar ook geld voor over hebben.

Waar het gaat om kwaliteit wil de sociëteit bijvoorbeeld een halt toe roepen aan de ‘verrommeling’ van de unieke oude lommerrijke dorpsstraat De Buorren. Ook zou het profiel van Langweer als culinair dorp moeten worden versterkt. De sociëteit bepleit kleinschalige voorzieningen en vindt de ontwikkeling van grote vakantieparken rond Langweer onwenselijk, omdat die de kwaliteit van de omgeving aantasten. Verdere suggesties zijn: meer ruimte en faciliteiten voor campers, stimuleren nieuwe activiteiten als suppen (staande peddelen op surfplank), meer wandel- en fietsroutes uitzetten en het organiseren van zomermarkten van streekproducten.

Alle Langweerders ontvangen ‘Hup Iedereen’. Voorzitter Pytsje Boersma van Plaatselijk Belang heeft woensdag 2 mei het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Een dag later wordt Hup Iedereen’ aangeboden aan wethouder Johannes van der Pal van De Fryske Marren. Sociëteit 1777 hoopt met ‘Hup Iedereen’ een bijdrage te leveren aan de discussie over de nieuwe recreatievisie van de gemeente.