Drie kransen gelegd bij Richard Jung monument

Sintjohannesga - Drie kransen zijn vrijdagavond gelegd bij het monument van Richard Jung in Sintjohannesga.

Ruim honderd mensen betuigden hun medeleven op 4 mei. Na het vertrek vanaf de Grie, verzamelde de stoet zich rond het monument.

 

Hier werden verschillende toespraken gehouden. Het grafmonument voor Richard Jung in Sint Johannesga heeft onlangs het Compliment voor een oorlogsmonument 2018 ontvangen.