Eén klacht aan adres burgemeester Fred Veenstra

JOURE - Dertig klachten over gedragingen van ambtenaren zijn bij gemeente De Fryske Marren binnen gekomen in 2017. De klachten ging over iemand onheus bejegenen aan de balie of aan de telefoon, verkeerde of ontoereikende informatie verstrekken, een brief niet of veel te traag beantwoorden of toezeggingen of afspraken niet nakomen.

De meeste klachten gingen over het sociaal domein (7), sociaal wijkteam (6), ruimtelijk beheer (6) en ruimtelijke ontwikkeling (6). Burgemeester Fred Veenstra kreeg zelf één klacht. In het jaar 2015 was sprake van 46 klachten en in 2016 was sprake van 53 klachten.

Opvallend is dat de helft van het aantal klachten is niet in behandeling genomen of is niet ontvankelijk is verklaard. De klachtenprocedure is in dat geval gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de procedure is bedoeld. Een klacht over een losse stoeptegel, zwerfvuil en onveilige verkeerssituaties is geen klacht, maar een ‘melding openbare ruimte’.

De Fryske Marren moet volgens de wet binnen zes weken de klacht hebben afgehandeld. Deze termijn opgerekt worden tot tien weken. Over het hele jaar zijn twee klachten verlengd, drie na afloop van de termijn opgelost en 25 binnen de wettelijke termijn.

Als klager het niet eens is met de afdoening of uitkomst, dan die zich wenden tot de Nationale Ombudsman. Uit dit jaarverslag over 2017 blijkt dat er nog 3 klachten open stonden van het jaar daarvoor. In 2017 is verder geen formele externe klachtprocedure (een onderzoek) door de Nationale ombudsman gevoerd. Zij hebben 32 klachten ontvangen. De Ombudsman heeft 26 klachten afgedaan zonder onderzoek. De ombudsman heeft geen aanleiding gehad de gemeente aan te spreken op de gevolgde interne procedure.