Ingezonden | bedankt voor alle hulp, steun en vertrouwen bij herdenken WO2 2018

Joure - De periode voorafgaande aan de jaarlijkse dodenherdenking en ceremonie te Joure fietsten diverse scholen en scouting de inmiddels traditionele fietstocht langs memorabele plekken in Joure en omgeving.

Ook gaf Jurjen van der Meer gastlessen over dichten. Ieder jaar nodigen wij de scholen (groepen 8 van het basisonderwijs) uit deel te nemen aan de gedichtenwedstrijd. De kwaliteit was mede door de lessen van Jurjen op hoog niveau. Dat is toch een voorwaarde, immers de winnende gedichten worden voorgelezen tijdens de herdenking.


Ook werden de scholen geattendeerd op de diverse lespakketten die de voornoemde stichting ieder jaar gratis beschikbaar stellen. Met al deze middelen van educatie hopen wij, met name, de jeugd te informeren over een verdrietige en heftige periode in de Nederlandse geschiedenis.


Verheugend is daarom ook dat de herdenking door steeds meer kinderen/scholieren wordt bijgewoond. Opdat we niet vergeten. Fijn dit jaar was het feit dat dhr. S. Beetstra, 98 jaar oud en oud-militair, dit jaar samen met Evert Jaap van der Wiel (bestuurslid SNHJ) de krans van onze stichting wilde leggen bij het monument in park Herema State. Zijn ‚woord’ , gericht tot de jeugd en andere aanwezigen, was erg indringend en emotioneel. 

 

Ook het herdenkingsconcert, welke aansluitend plaatsvond in de RK kerk te Joure werd groots bezocht. De kerk zat helemaal vol en de aanwezigen luisterden aandachtig naar de teksten van burgemeester Fred Veenstra en de klanken van het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, solisten en het Noord Nederlands Kamerkoor.

 

Omdat al de jaarlijkse activiteiten gesteund worden door veel vrijwilligers, wil ik heel graag de participerende partijen dankzeggen voor hun belangeloze medewerking.

 

Jan Vermaning (vz) Stichting Nationale Herdenking Joure