25 jaar Skarboule

JOURE - Jeu de boule vereniging Skarboule bestond afgelopen week 25 jaar. Om het jubileum te vieren had de vereniging voor haar leden een feestmiddag op het boule-complex aan de Blaauwhoflaan te Joure georganiseerd. Deze middag bestond uit een aantal festiviteiten en werd afgesloten met een Chinees buffet.

In 1993 werd er voor het eerst in Joure in clubverband gebouled. Dit gebeurde onder de vleugels van S.C. Joure. Een eigen boulebaan was er toen nog niet. Voor een partijtje boulen werden de voetpaden van de voetbalvereniging gebruikt. Al snel bleek de belangstelling voor het jeu de boulen zo groot te zijn dat moest worden omgezien naar een andere speellocatie. Deze werd gevonden aan de Blaauwhoflaan. Het ontstaan van de zelfstandige jeu de boule vereniging Skarboule werd daarmee een feit. In de loop der jaren is de locatie uitgegroeid tot een volwaardige boule-accommodatie met 15 banen en een eigen clubgebouw.

Skarboule is vandaag de dag een bloeiende vereniging met een ledental dat rondom de zestig schommelt. De leden kunnen worden onderverdeeld in recreatiespelers en wedstrijdspelers. De recreatiespelers zien het jeu de boule vooral als een recreatief gebeuren en spelen voornamelijk op de door de club voor de eigen leden georganiseerde toernooien en clubmiddagen en –avonden. De wedstrijdspelers beoefenen het jeu de boule als een sport en doen ook in teamverband mee aan competities met andere verenigingen. Zij komen bovendien uit op de landelijk georganiseerde toernooien. Skarboule biedt voor een ieder dus de mogelijkheid om het jeu de boule op zijn of haar manier te beoefenen.

De vereniging viert met gepaste trots het 25 jarig jubileum, blikt daarbij even terug in het verleden maar heeft het vizier vooral op de toekomst gericht. Zo is in de afgelopen periode het boulecomplex van een nieuw hekwerk voorzien, het terras voor het clubgebouw uitgebreid en de baanverlichting volledig vernieuwd. Het complex is daarmee toekomstbestendig en behoort tot één van de mooiste boule-accommodaties in Fryslân.

De clubwedstrijden vinden plaatst op de dinsdagavond en donderdagmiddag. Informatie over Skarboule is ook te vinden op www.skarboule.nl.