PvdA: ‘Gang van zaken funest voor vertrouwen in gemeentepolitiek’

JOURE - De Partij van de Arbeid fractie in De Fryske Marren vraagt het college om met een feitenrelaas te komen over het tekort op het sociaal domein.

In de verkiezingstijd gingen alle partijen er nog vanuit dat de gemeente financieel op orde was en er mogelijkheden lagen om te investeren. Nog geen maand later is het bericht dat miljoenen moet worden bezuinigd. ,,Deze gang van zaken is funest voor het vertrouwen in de gemeente politiek,” zegt Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Wietze de Haan.

Na berichten over een mogelijk tekort in oktober bleef het tot april stil. Toen meldde De Fryske Marren een tekort te hebben van ruim 3 miljoen op de zorgtaken van de gemeente. ‘Het beeld ontstaat dat wellicht informatie is achter gehouden met het oog op de verkiezingen in maart’ stelt de politieke partij. Raadslid Johan Dijkstra: ,,In de media heeft wethouder Veltman aangegeven dat de informatie lang niet concreet was en blijft hij vaag over wanneer hij wist van het tekort. Wij willen nu de feiten op tafel en precies weten wanneer welke informatie ambtelijk en bestuurlijk bekend was.’’