’t Hasker Pompke wint bonus uit Iepen Mienskipsfûns

OUDEHASKE - Vijf initiatieven uit de mienskip hebben woensdagavond 9 mei een bonus van € 2.018,- gekregen. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques uit tijdens het wekelijkse avondprogramma ‘Iepen UP Live’ van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).

De vijf winnaars werden gekozen uit maar liefst 117 projecten ‘fan ûnderen op’. Deze projecten ontvingen begin dit jaar subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

‘t Pompke

De vijf winnende projecten sluiten goed aan bij de doelen van LF2018. Hierdoor dragen ze bij aan een mooi 2018. Om die reden ontvingen ze de bonus van € 2018,-.

‘t Hasker Pomke uit Oudehaske is één van de vijf. Samen zetten zij tijdens de Elfwegentocht een tankstation neer voor blauwe diesel. Door ’t Hasker Pompke wordt hieraan bekendheid gegeven. En meteen ook aan andere manieren van duurzaam voortbewegen. Wat begon met de droom van Hanneke Schmeink, is inmiddels uitgegroeid tot een breed gedragen project, waar veel vrijwilligers, verenigingen en bedrijven uit het dorp aan meedoen. Het project heeft daarbij twee mooie doelstellingen: de sociale cohesie versterken. En bewustwording bij jong en oud voor een duurzame toekomst.

Daarnaast waren de winnaars Ljochtstill uit Earnewâld, Turfvaart uit Appelscha, een feest voor doven in Leeuwarden en een uitdagend schoolplein voor ‘Yn de Mande’ op Schiermonnikoog.

Initiatiefrijke Friezen

Gedeputeerde Kramer: “Der binne by 't soad inisjatyven yn Fryslân. Tink hjirby oan projekten op it gebiet fan duorsumens, sport foarsjennings, soarch en wolwêzen, kulturele eveneminten, en noch folle mear. Mei in protte tawijing en enerzjy sette de ynisjatyfnimmers har yn om de leefberens fan eigen wyk, doarp of stêd te fersterkjen. Dêr ha ik bewûndering foar!”

Iepen Mienskipsfûns weer open voor aanvragen

Initiatiefrijke inwoners kunnen tot en met 1 juni subsidie aanvragen. Voorwaarde is een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of regio te verbeteren. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/imf.