Slotconcert Lemster Mannenkoor in Langweer

LANGWEER - Het Lemster Mannenkoor sluit het seizoen af met een slotconcert in de Dorpskerk van Langweer op dinsdag 29 mei.

Onder leiding van Feike van Tuinen treedt het koor vanaf 19.45 uur op. De deuren openen om 19.15 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor de Edwin Stichting uit Langweer en het Interkerkeliljk Koor Langweer. In verband met een beperkt aantal zitplaatsen is reservering gewenst. Reservering vanaf 22 mei tot en met 25 mei per e-mail: beheer@kerklangweer.nl. Vol is Vol