Kerkdienst in open lucht

JOURE - Pinksterzondag 20 mei houden de PKN kerk, Doopsgezinde gemeente en de Katholieke kerk van Joure een gezamenlijke openlucht kerkdienst in Park Heremastate.

Al enkele jaren wordt er met Pinksteren een openluchtdienst gehouden in Joure. Dit jaar doet voor de eerste keer ook de Katholieke kerk hier aan mee. Een bijzondere dienst in het prachtige park Heremastate. Voorgangers in deze dienst zijn: Obe Bruinsma, Peter Ros en Jelle Waringa. De Jouster Fanfare zal de muzikale begeleiding verzorgen. Er zijn banken aanwezig voor de gasten maar natuurlijk mag men eigen stoelen meenemen. Bij slecht weer wordt de dienst in de Katholieke kerk gehouden. De dienst begint om 10 uur.