50PLUS op de bres voor Scharsterbrug

Scharsterbrug - 50PLUS wil maatregelen tegen het geluidsoverlast van de brug in Scharsterbrug. Een aantal inwoners van Scharsterbrug klaagt over geluidsoverlast sinds de brug op afstand door de provincie wordt bediend.

Die wordt veroorzaakt door twee bellen bij het open- en neergaan van de slagbomen. In het hoogseizoen tot wel 25 uur per uur. De inwoners zeggen dat het geluidsniveau 70 decibel bedraagt. Zij hebben ook kritiek op de plaats van de bellen. Zij voelen zich niet gehoord door de provinciale uitvoerende dienst. 
 

Daarom hebben zij Provinciale Staten een brief gestuurd, waarin zij voorstellen doen die het geluidsvolume beperken. Fractieleider Jan Waterlander van Statenfractie 50PLUS heeft het college van Gedeputeerde Staten hierover 16 schriftelijke vragen gesteld. 50PLUS verzoekt hierin om de door de inwoners voorgestelde maatregelen uit te voeren. Het gaat onder andere om een drastische beperking van het volume van de bellen en een onderzoek naar de beste plaatsing van de bellen om geluidsoverlast te beperken.