Haaksters zijn 'afgehaakt'

Joure - De haaksters van het grootste deken zijn afgehaakt. Zaterdag vieren ze bij Miks Welzijn aan de Brugstraat daarom een feestje.

Het project De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld (GGDW) nadert zijn einde. Op 14 en 15 juli wordt de deken gepresenteerd in Park Vijversburg in Ryptsjerk. De squares moeten vóór 1 mei worden ingeleverd en de dekens eind mei .Miks en de bibliotheek houden op zaterdag 26 mei een zogenaamd afhaakfeestje voor de vier Haak-maar-aan groepen in DFM om samen het einde van dit mooie en verbindende project in de gemeente te vieren. Het feestje is van 10.00 tot 13.30 uur in het gebouw van Miks, Brugstraat 1 te Joure.


De haaksters gaan met elkaar praten over de ervaringen, vooruit blikken naar de toekomst en de dekens bekijken op scherm of foto. Voor de inwendige mens wordt gezorgd. Opgeven kan bij Bibliotheek Joure, 0513 412086 of bij m.bergsma@bibliothekenmarenfean.nl.