Provincie stelt anderhalf miljoen beschikbaar voor restauratie monumenten

DFM - 2018 is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Eigenaren van Friese monumenten of andere karakteristieke bouwwerken kunnen net als in voorafgaande jaren, subsidie aanvragen voor een restauratie of restauratie bij herbestemming. Daarvoor is € 1,6 miljoen beschikbaar.

Naast boerderijen die nog in agrarisch gebruik zijn, is er dit jaar specifiek aandacht voor daken van boerderijen, kerken en kerktorens (spitsen, uien, zadeldaken enzovoorts). Mensen kunnen van 17 tot en met 24 september een subsidie-aanvraag indienen.

 

Als het casco nog redelijk tot goed is, maar het dak heeft urgent restauratie nodig, dan kunnen mensen gebruik maken van deze regeling. Gedeputeerde Kramer: “Om hege kosten foar de eigner op termyn foar te kommen, wolle wy it mooglik meitsje om spesifyk foar dakken subsydzje oanfreegje te kinnen, nettsjinsteande de steat fan it kasko as gehiel."

Herbestemming


Een subsidie voor restauratie zonder herbestemming is alleen beschikbaar voor rijks- en gemeentelijke monumenten en groene monumenten zoals landgoederen. Doel van de regeling is om herbestemming te stimuleren. Naast de rijks- en gemeentelijke monumenten is ook subsidie beschikbaar voor karakteristieke bouwwerken. Voor de restauratie bij herbestemming van gemeentelijke monumenten en karakteristieke bouwwerken kunnen mensen ook een laagrentende lening aanvragen bij het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.

 

Bij een restauratieplan zonder herbestemming moet er voor het monument sprake zijn van urgentie. Dan moet uit een inspectierapport blijken dat het in matige of slechte staat verkeert. De subsidie niet bedoeld voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Hiervoor kunnen aanvragers laagrentende leningen aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

 

Meer informatie staat vanaf zaterdag op www.fryslan.frl/monumenten.