Hoorzitting Provinciale Staten over vaarwegen en bereikbaarheid binnenhavens

LEEUWARDEN De Provinciale Staten houden woensdag 30 mei een hoorzitting over vaarwegen en binnenhavens in Fryslân. Het college van Gedeputeerde Staten heeft een visie op vaarwegen en havens aan PS voorgelegd. Voordat PS die vaststellen, willen ze eerst weten wat de inwoners ervan vinden.

Provinciale Staten hebben zelf om een visie op vaarwegen en binnenhavens in Fryslân gevraagd. In maart 2017 hebben zij de ‘brede economische analyse vaarwegen’ van de agenda gehaald en het college gevraagd om eerst met een integrale visie te komen. Deze visie is er nu. PS moeten die op 20 juni vaststellen. Op de hoorzitting kunnen inwoners inspreken en hun mening geven over de visie van het college. Wie hiervan gebruik wil maken, kan zich vóor 30 mei aanmelden bij de statengriffie.

Een week later is er nog een gelegenheid voor inwoners om hun mening hierover te laten horen. Op de openbare statenmarkt van 6 juni kan men rechtstreeks met statenleden over het voorstel praten. Politiek debat over de vaarwegen is op 13 juni in een oordeelvormende commissie. Hier is publiek welkom, maar inspreken kan dan niet meer.