38 kavels vrij op plan Wyldehoarne

JOURE/LEMMER - In 2017 heeft De Fryske Marren 60 woningbouwkavels verkocht. In 2016 werden 47 kavels verkocht.

Eind 2016 is de uitgifte gestart van 22 kavels in het plan Wyldehoarne 3. In 2017 zijn hier 18 kavels van verkocht. In dit woningbouwplan zijn nog 2 locaties die projectmatig ingevuld zullen worden met 34 woningen. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de tweede fase van het woningbouwplan Tramdijk Oost in Lemmer. De verwachting is dat met de uitgifte van kavels in 2018 gestart kan worden. Verder is in Lemmer het woningbouwplan Lemstervaart in exploitatie genomen. In dit plan worden 12 sociale huurwoningen gerealiseerd door Lyaemer.