Coalitie De Fryske Marren van CDA, FNP en VVD

JOURE - CDA, FNP en VVD hebben overeenstemming bereikt over de vorming van het nieuwe college van B&W in De Fryske Marren.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord, dat de raad krijgt aangeboden tijdens de raadsvergadering van woensdag 30 mei. Kandidaat-wethouders zijn Frans Veltman en Janny Schouwerwou van het CDA, Durk Durksz en Johannes van der Pal van de FNP en Jos Boerland van de VVD.

Formateur Wendy Zuidema zal in een extra raadsvergadering verslag doen van de succesvol verlopen formatie. Deze wordt gehouden op woensdag 6 juni. Na het verslag van de formateur voert de raad een debat over het coalitieakkoord en worden de vijf wethouders benoemd.