Column Knooppunt Joure | Knooppunt Joure is ontvlochten!

Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 19: Knooppunt Joure is ontvlochten!

Het project knooppunt Joure nadert haar afronding. Een fase in het project waarin mooi zichtbaar wordt hoe de nieuwe infrastructuur wordt ingepast in het Jouster landschap. De afrondingsfase is vaak arbeidsintensief, het komt aan op details. Binnen het team van de alliantie knooppunt Joure ben ik Technisch Manager. Ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en de veiligheid op het werk. Daarnaast draag ik samen met het projectteam de zorg dat het project wordt overgedragen aan de beheerders van Knooppunt Joure. Met een team van technisch adviseurs vormen wij het hart van het project en wordt dagelijks getoetst of het project voldoet aan de gestelde eisen.

Voor de alliantie is het van belang dat het verkeer goed en veilig kan doorstromen over rijkswegen en via de af- en opritten van en naar Joure en Haskerhorne. Voor de komende periode zijn nog een aantal nachtelijke afsluitingen gepland. Ook nu Knooppunt Joure nog niet helemaal af is, is het knooppunt geen knooppunt meer. Het knooppunt is ontvlochten en file en blikschade zijn nagenoeg uitgebannen, Joure en omgeving zijn goed en veilig bereikbaar.

De komende worden de af- en opritten afgebouwd. De Haskerveldweg en de Geert Knolweg kunnen binnenkort beide in gebruik worden genomen. De aanleg vindt gefaseerd plaats waarbij de rotondes worden aangelegd en waar nodig iets aangepast.

Naast de wegen worden ook de viaducten, onderdoorgangen en bermen afgewerkt. Na de ruwbouw is de afbouw nog een intensief karwei. En… als het werk buiten helemaal gereed is, volgt de oplevering en overdracht van het project. De witte keet, het informatiecentrum van Knooppunt Joure, blijft dan ook nog even een vertrouwd gezicht waar ik samen met de aannemer en het technisch hart van het project werk aan de afronding.

Johan Strampel – Technisch Manager Alliantie Knooppunt Joure