Coalitieakkoord De Fryske Marren gepresenteerd

JOURE - Coalitiepartners CDA, FNP en VVD hebben 30 mei tijdens de raadsvergadering het coalitieakkoord 2018-2022 aangeboden.

Dit akkoord is de basis voor het besturen van de gemeente De Fryske Marren voor de periode 2018-2022. Coalitiepartners CDA, FNP en VVD hebben in dit akkoord inhoudelijke uitgangspunten, doelstellingen en op beperkte schaal resultaten geformuleerd. Het akkoord is de basis voor het uitdagend, stabiel en doelmatig besturen van de gemeente. Met ambitie gaan de partijen de uitdaging aan om de verbinding met de inwoners, bezoekers en werkenden in gemeente De Fryske Marren aan te halen en te versterken.

Tafelgesprekken per thema

De coalitievorming en de totstandkoming van het coalitieakkoord zijn op een voor De Fryske Marren nieuwe manier gebeurd. De fracties van de beoogde coalitiepartijen hielden per thema onderhandelingsgesprekken, aan zogenaamde thematafels. Die thema’s waren Minsken, Wurk, Omjouwing en Finânsjes & Bestoerlike fernijing. Aan een hoofdtafel met onder meer de fractievoorzitters van de coalitiepartijen vonden de zwaardere onderhandelingen en besluitvorming plaats. Deze gesprekken zijn erg goed verlopen, met als resultaat dit coalitieakkoord.

Bespreking door raad op 6 juni

Tijdens de extra raadsvergadering van 6 juni 2018 zal formateur Wendy Zuidema verslag doen van het succesvol verlopen formatieproces. Vervolgens zullen de raadsleden het stuk bespreken. Het coalitieakkoord is vanaf nu digitaal te bekijken op www.defryskemarren.nl/coalitieakkoord.