Fryske foarlêswike op De Stuiterbal in Joure

JOURE - De Fryske foarlêswike is dit jaar van 4 tot en met 8 juni. Het is een samenwerkingsproject van it Selskips foar Fryske Tael en Skriftekennisse en de Tome-wurkgroep. Elk jaar komen er vrijwilligers op de peuterspeelzaal om voor te lezen uit het nieuwe Tomke-boekje.

Dinsdag 5 juni kwam Jurjen van der Meer op peuterspeelzaal de Stuiterbal in Joure om voor te lezen. Hij had een tas mee met verhaaltjes en zijn gitaar. Na het bekende liedje over Tomke heeft hij twee verhaaltjes voorgelezen. Hierna werden er met begeleiding van de gitaar allemaal liedjes gezongen. Als afsluiting nog een laatste verhaaltje uit het boekje en nog een keer het bekende Tomke liedje. Alle kinderen kregen een boekje mee naar huis.