Eikenprocessierups weer actief

DFM - DFM De eikenprocessierups is weer actief. Op verschillende plekken zijn vanaf mei weer nesten gevonden. De rupsen en nesten zitten vaak in eikenbomen, maar kunnen soms ook in grasland zitten of dicht bij de stam een grondnest hebben.

Na contact met de brandharen van de rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Het advies is om na aanraking van de rupsen of haren niet te krabben of te wrijven, maar de huid of ogen goed met water te wassen of te spoelen. De klachten verdwijnen meestal binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts. De gemeente voert in deze periode constant inspecties uit en laat de nesten door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen. Burgers kunnen zelf melding maken bij de gemeente bij het vinden van een nest. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellinghuidjes, met brandharen en uitwerpselen.