Monumentenpotje mogelijk leeg

JOURE - Gemeente De Fryske Marren heeft mogelijk geen budget meer voor de uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid.

Vorige maand is bekend geworden dat de gemeente een structurele financiële tegenvaller heeft. Dat betekent dat er in 2018 alleen geld beschikbaar is voor plannen met de hoogste prioriteit. De gemeenteraad besluit in het najaar welke plannen dat zijn. Pas volgend jaar juli is hier meer duidelijkheid over.

Verschillende gemeenten, verschillende regelingen

De afspraken over de huidige gemeentelijke monumenten staan in de Erfgoedverordening 2017. Deze komt 1 juli 2018 te vervallen. De voormalige gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Boarnsterhim gingen allemaal anders om met gemeentelijke monumenten. Daarom zijn nieuwe afspraken nodig voor de gehele gemeente. Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen zonder beleid geen gebruik maken van bestaande regelingen. De gemeenteraad wordt gevraagd om de oude regeling te laten gelden tot uiterlijk 1 juli 2019. De raad neemt op 27 juni hier een besluit over.

Inventarisatie

Naast dat nieuwe afspraken gemaakt worden, wordt ook opnieuw bekeken welke panden en objecten in aanmerking komen om gemeentelijk monument te worden. Deze inventarisatie maken medewerkers van de onafhankelijke Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Huidige, maar ook panden of objecten die in het verleden bekeken zijn, maar niet zijn aangewezen als gemeentelijk monument worden bekeken.