Deze onderwerpen hebben de burgemeester en wethouders van De Fryske Marren in hun portefeuille

Joure - Het college van B&W van De Fryske Marren heeft gisteravond zijn portefeuilleverdeling vastgesteld.

De verdeling van de verschillende onderwerpen is als volgt: 

Burgemeester Fred Veenstra

 • Bestuursorganen en bestuursondersteuning
 • Communicatie
 • Representatie
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Juridische zaken
 • Dienstverlening waaronder burgerzaken
 • Handhaving) openbare orde en (integrale) veiligheid
 • Brandweer en crisisbeheersing
 • Evenementenbeleid

Wethouder Frans Veltman

 • 1e locoburgemeester
 • Landbouw
 • Gebiedsagenda
 • Economische zaken/Europese Unie
 • Duurzaamheid en milieu (coördinerende portefeuillehouder)
 • Recreatie en Toerisme
 • Monumenten en dorpsbehoud
 • Projecten: Zandwinning IJsselmeer; Gaswinning; Lemmer, Poort van Fryslân

Wethouder Johannes van der Pal

 • 2e locoburgemeester
 • Natuur en landschap
 • Water
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingsvisie
 • Dorp/stad/wijkbeleid (fysieke leefomgeving)
 • Verkeer en Vervoer
 • Projecten: Waterfront Balk; Rondweg Lemmer

Wethouder Jos Boerland

 • 3e locoburgemeester
 • Financiën en Grondbeleid
 • Digitalisering en Informatisering
 • Volkshuisvesting
 • Sport
 • WMO/Welzijn
 • Dorp/stad/wijkbeleid (relatie met WMO/Welzijn)
 • Internationale betrekkingen (contactpersoon Medias)

Wethouder Janny Schouwerwou

 • 4e locoburgemeester
 • Participatiebeleid
 • Inburgering
 • Sociale Zaken (coördinerende portefeuille SD)
 • Integratie
 • Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang
 • Personeelsbeleid, incl. huisvesting bestuur en organisatie

Wethouder Durk Durksz

 • 5e locoburgemeester
 • Jeugdbeleid en Jeugdzorg
 • Gezondheid
 • Openbare ruimte
 • Openbare werken
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Riolering/afval
 • Taalbeleid
 • Kunst en Cultuur
 • Internationale betrekkingen (coördinatie en contactpersoon Drolshagen)
 • Projecten: Knooppunt Joure; Uitbreiding Lelystad Airport; Glasvezel