Subsidie Fries taalbeleid

Fryslân - Friese gemeenten en bestuurlijke organisaties kunnen tot en met 2020 subsidie aanvragen bij de provincie voor Fries taalbeleid. Daar is een nieuwe regeling voor: ‘Mei-inoar foar it Frysk’.

 Er is totaal 450.000 euro beschikbaar. Hiermee ondersteunt de provincie de ontwikkeling en uitvoering van Fries taalbeleid bij gemeenten. Het doel van de regeling is het meer gebruik maken van de Friese taal, de zichtbaarheid van het Fries en het betrekken van jongeren bij het Fries.