Nieuwe slijtlagen op wegdek

JOURE - Gemeente De Fryske Marren brengt van 11 tot en met 29 juni nieuwe slijtlagen aan op verschillende wegen in de gemeente. Ook een aantal fietspaden krijgt een nieuwe slijtlaag. De wegen blijven toegankelijk, maar er kan enige overlast zijn door werkzaamheden. Het gaat nu om reparaties van wegen zowel binnen de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom: deels in Joure en Balk en daarnaast in enkele buitendorpen in de regio Lemmer. De werkzaamheden worden alleen bij droog weer uitgevoerd.

We voeren de reparaties uit met bitumen en steenslag. Dit brengen we aan met een machine, waardoor enige overlast of vertraging kan ontstaan. Wel blijven de wegen gewoon open. We waarschuwen de weggebruikers voor ‘slipgevaar’ en ‘opspattend split’ met borden langs de weg.