Extra budget nodig voor hulp verwarde personen

JOURE - Gemeente De Fryske Marren moet het budget van het sociaal domein in 2019 overschrijden met de hulp aan verwarde personen.

Naar rato van het aantal inwoners betekent dit voor De Fryske Marren dat de aanpak Personen met Verward Gedrag eenmalig ruim 9.000 euro kost en structureel bijna 60.000 euro per jaar kost.

De totale kosten voor alle Friese gemeenten worden voor 2019 nu ingeschat op een 761.000 euro plus 120.000 euro aan incidentele kosten. Gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor aanpak voor Personen met Verward Gedrag. In Fryslân is hiervoor een tijdelijk regionaal plan van aanpak opgesteld. De portefeuillehouders zoeken nu naar een structureel plan vanaf 2020 bij de GGD Fryslân als onderdeel van de Veiligheidsregio Fryslân.