Toerisme blijft groeien in Fryslân

Fryslân - Het toerisme blijft groeien in Fryslân, zowel in aantal bezoekers als in werkgelegenheid. De provincie kijkt de komende tijd hoe ze hier nog meer van kan profiteren.

De werkgelegenheid is sinds 2000 met 23 procent toegenomen. De verwachting is dat dit ook het komende decennium doorzet. Dit blijkt uit de Monitoringsrapportage Gastvrijheidseconomie die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.