Bezuinigen op leerlingenvervoer leverde geen financieel voordeel op

JOURE - De bezuinigingen op het leerlingenvervoer hebben niet of nauwelijks financieel voordeel opgeleverd. Dat meldt het college naar aanleiding van vragen van de Partij van de Arbeid.

Volgens de gemeente was geld ook niet het doel van de bezuinigingen, maar was de kwaliteit leidend bij de keuze voor aanbesteding.

De bezuinigingen hebben volgens De Fryske Marren wel in belangrijke mate bijgedragen aan meer bekendheid van het leerlingenvervoer. Publiciteit in media en sociale media hebben opgeleverd dat afstemming en samenwerking binnen het leerlingenvervoer tussen organisatie en ouders versterkt is, stellen zij. Het eerder en meer betrekken van de ouders heeft doorgewerkt in de eisen die gesteld zijn aan de vervoerder bij de Europese aanbesteding in 2017.

Klachtafhandeling en informatie en communicatie wegen ook zwaar. Afstemming en overleg met de ouders heeft ook opgeleverd dat gemeentelijk beleid en de uitvoering door Taxicentrale Witteveen duidelijker en klantvriendelijker is geworden. Een klanttevredenheidsonderzoek moet duidelijkheid geven over de mate van tevredenheid.