22 vragen van Raad over jaarstukken

JOURE - De raad is in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen in te dienen over de jaarrekening, jaarverslag en kadernota. Een aantal fracties heeft hiervan gebruik gemaakt.

In totaal zijn 22 vragen gesteld, zowel technisch als inhoudelijk van aard, waarvan 17 vragen over de kadernota en 5 vragen over de jaarstukken.