Meimeringen | Leerlingenvervoer

Bezuinigen; het was het magische word de afgelopen jaren in onze gemeente. Zo’n beetje overal waar in gesneden kon worden, werd ook gesneden. Vreemd was dat overigens niet: de overheid besteedt steeds meer zaken uit aan gemeente, maar halveert de zak geld waarvoor ze die diensten zelf aanbood.

Helaas is het zo dat vooral de minder bedeelden en mensen die het toch al zwaar hebben daar de dupe van worden. Zo moest het leerlingenvervoer helemaal op de helling. Kinderen moesten van centrale plekken gehaald die onveilig of veel te winderig en nat bleken, er ging van alles mis, allerlei informatie die niet verspreid mocht worden werd wel de ether in gegooid en er was enorm veel weerstand van de ouders van die toch al kwetsbare kinderen. Er kwam behoorlijk wat verzet en door dat verzet moest de gemeente wel toegeven dat ze enorme fouten had gemaakt. En nu blijkt als klap op de vuurpijl dat de bezuinigingen die door dit alles behaald zouden moeten worden, helemaal niet gehaald zijn. De 19.000 euro die er bezuinigd zou moeten worden is totaal niet gehaald. Nee, zegt de gemeente, maar de bekendheid van het vervoer voor kinderen die naar een school voor speciaal onderwijs gaan is wel groter geworden. Groter geworden? Ja, in negatieve zin. Ik geloof niet dat er iemand is die opeens dacht:’Hee, daar hebben we nu nog nooit van gehoord en laten we dat eens aanvragen voor ons kind. Bovendien is er een platform ontwikkeld stelt de gemeente. Ja, dat klopt. Maar ook dat kwam door de klankbordgroep en niet door de inzet van diezelfde gemeente.

En dat de kosten niet lager zijn geworden kan ik met mijn boerenverstand ook nog wel begrijpen: er moesten waarschijnlijk zoveel maatregelen worden genomen om al die crisissen te bezweren dat het me nog niet eens zou verbazen dat er meer in plaats van minder is uitgegeven…

Meisje (www.meisjelemmer.blogspot.com)