Column Knooppunt Joure | Terug op de arbeidsmarkt bij Knooppunt Joure

Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 20: Terug op de arbeidsmarkt bij Knooppunt Joure

Voor mensen die om wat voor reden dan ook ineens kampen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan het soms lastig zijn om weer aan werk te komen om weer het ritme op te bouwen. Zo was dat ook bij mij het geval. Dankzij social return kon ik hier vorig jaar mei als huismeester aan de slag voor het project Knooppunt Joure. Dit geeft mij de mogelijkheden weer structuur aan te brengen in mijn leven en gebruik te maken van opleidingsmogelijkheden en cursussen. Ook kan het netwerk van de drie samenwerkende overheden mij helpen in de toekomst weer verder te stromen naar andere werkgevers. In het begin was het zeker wennen hier, aangezien ik oorspronkelijk niet uit de bouwwereld kom.

Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan eruit dat ik hier het informatiecentrum bestier. Ik zorg ervoor dat het er verzorgd uitziet in en rondom het projectbureau. Ik zorg dat de nieuwste foto’s in het informatiecentrum hangen, dat de koffie klaarstaat en u krijgt mij aan de lijn als u belt naar het projectbureau. Ik verstrek dan informatie over het knooppunt aan iedereen die daar in is geïnteresseerd. Als ik technische vragen krijg, kan ik dat gelukkig altijd navragen bij anderen binnen het project.

Verder heb ik meegeholpen met de verschillende evenementen zoals met de kraam op de Jouster Merke, de stand op de rotonde tijdens het geslaagde Laatste Rondje in oktober vorig jaar en ook de opening van het Haskerveldviaduct. Ook help ik mee met de verscheidene rondleidingen die hier op het project zijn geweest. Ik fietste graag met de groepen langs alle kunstwerken om daar dan ook nog wat uitleg over te geven. Nu het project bijna op zijn einde is, archiveer ik allerlei documenten en beeldmateriaal. Al met al dus een hele afwisselende functie!

Nu het hoofdwegennet voorzien is van definitief asfalt en het Haskerveldviaduct opengesteld is, betekent dat niet dat het informatiecentrum nu gesloten is. Ik ben hier nog steeds van maandag tot en met donderdag te vinden voor al uw mogelijke vragen!

Jitte Huitema, Huismeester op projectbureau Knooppunt Joure